جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی آقای حامد رمضانعلی زاده (1397/06/19) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی آقای حامد رمضانعلی زاده (1397/06/19)

دانشکده شیمی

گروه علوم و فناوری نانو- نانو شیمی

 

 

سمینار دکتری

عنوان سمینار:

نانوفناوری در صنعت نساجی

 

استاد راهنما:

خانم دکتر عزت رفیعی

 

نگارش:

حامد رمضانعلی زاده

 

زمان:

دو شنبه  1397/06/19 

ساعت:14:30  

مکان:

سالن سمینار گروه شیمی