نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم شیما رفیعی مقدم (1398/08/20)

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم شیما رفیعی مقدم (1398/08/20)


 

دانشکده شیمی

گروه نانو شیمی

 

                                                                                                                                عنوان:              

اثرات نانوتکنولوژی بر افزایش بازیابی نفت

 

استاد راهنما:

دکتر عزت رفیعی

 

ارائه دهنده:

شیما رفیعی مقدم

 

زمان:

دوشنبه 98/08/20    ساعت  10:00

 

مکان:

                                                                                                                        آمفی تئاتر گروه شیمی