جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم مریم درزمان (1397/11/07) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم مریم درزمان (1397/11/07)

   Razi University

Faculty of Chemistry

 

m.Sc. Seminar

 

Title:

Natural Gas

Supervisor:

   Dr. Abbasi

 

By:

Maryam Darzaman

 

 

 

Date & Time:1397/11/07-Sunday -10:00

Site: Chemistry seminar room