جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم مریم کریمی (1397/06/19) - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم مریم کریمی (1397/06/19)

جلسه سمینار دانشجوی نانو شیمی خانم مریم کریمی (1397/06/19)


   دانشکده شیمی

گروه علوم و فناوری نانو- نانو شیمی

 

 

سمینار دکتری

عنوان سمینار:

پایداری و واکنش پذیری نانوذرات

 

استاد راهنما:

خانم دکتر عزت رفیعی

 

نگارش:

مریم کریمی

 

زمان:

دو شنبه 1397/06/19

ساعت:13:30  

مکان:

سالن سمینار گروه شیمی