نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار معاون محترم پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهش با اساتید دانشکده شیمی

دیدار معاون محترم پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهش با اساتید دانشکده شیمی


 

در تاریخ 97/02/24در دفتر ریاست محترم دانشکده شیمی  ،نشستی با حضور آقای دکتر محمدباقر نجفی معاون محترم پژوهش و فناوری ،مدیر کل پژوهشی و مدیر ارتباط با صنعت و جامعه و با حضور ریاست  و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی و اعضاء هیات علمی برگزار گردید. در این جلسه حاضرین در مورد مشکلات وموانع پژوهشی و نیز راه حلهای مناسب  به بحث و تبادل نظر پرداختند.