نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست دانشکده

ریاست دانشکده


 

رئیس دانشکده

 

دکتر فهمیه جلالی

 

 تلفن:4274530(833)98+

ایمیل:hayati[at]razi.ac.ir