نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون پژوهشی

 

خانم دکتر نسرین رضایی

سمت : معاون پژوهشی و اجرایی

تحصیلات : دکتری شیمی آلی

مرتبه علمی :استاد یار

ایمیل : iarezaee@yahoo.com

تلفن : 34277464 (83) 98+

نشانی : کرمانشاه - باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، دانشکده شیمی  دفتر معاونت آموزش و پژوهش