کارگاه آموزشی ومقدماتی پیشرفته نرم افزار R - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی ومقدماتی پیشرفته نرم افزار R

کارگاه آموزشی مقماتی وپیشرفته نرم افزارR  زمان 20و21 اردیبهشت 96 محل برگزاری دانشکده علوم اجتماعی مرکز رشد واحدهای فناوری شرکت دانش بنیان جهت اطلاع بیشتر باشماره تماس 08338390651 و09183596109 تماس حاصل نمایید.