نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه شیمی معدنی


تاریخچه گروه
گروه شیمی معدنی در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.


مقاطع تحصیلی
کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی معدنی
دکتری: شیمی معدنی


افتخارات کسب شده توسط گروه
دکترشاه آبادی شیمیدان برجسته کشوردر سال1396-دکتر عزت رفیعی پژوهشگربرترجوان کشور در سال 1394