نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه شیمی کاربردی

گروه شیمی کاربردی


تاریخچه گروه
گروه شیمی کاربردی در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.
 
مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: سهیلا کاشانیان
تلفن: 34274559-083

ایمیل:
skashanianraziacir
 
مقاطع تحصیلی
کارشناسی:شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی کاربردی
دکتری: شیمی کاربردی
 
 
 
اعضای هیات علمی
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
ایمیل :
Emails=@=DOT
پروفسور
skashanianraziacir
دانشیار
zinatizadehraziacir
zinatizadehgmailcom
استادیار
mahya ☻raziacir