کارکنان اداری دانشکده شیمی

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس   شماره تماس(داخلی)     شماره تماس  
 1    آقای حمید رضا نگارستانی    رئیس اداره امور عمومی

 

 

280 34746720
 2    آقای سید امراله اوژل    رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

                 

263 34277464
 3    خانم آذر امیدی    رئیس اداره پژوهش و فناوری

 

 

263 34277464
 4    خانم  هریله چمنی کثر آبادی    مسئول دفتر دکتر شمسی پور

 

 

236 -
 5    خانم روناک صبوری زاده    کارشناس آزمایشگاه گروه شیمی آلی

 

 

- -
 6    خانم گیسیاه گرایی حکمت آبادی            مسئول دفتر ریاست  دانشکده

 

 

230 34244559
 7    آقای محمد نجاتی تبار    خدمات انبار مواد شیمیائی

 

 

- -
 8    آقای مجتبی منصوری    کارشناس امور آموزشی

 

 

263 34277464
 9    آقای مرتضی عزیزی    کارپرداز

 

 

 

271 34746720
 10    آقای قربانعلی فرجی    کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

 

263 34277464
 11    خانم فرخنده ویس احمدی    دبیرخانه دانشکده

 

 

263 34277464
 12    آقای مهدی مرادی    مسئول مواد و تحهیزات شیمیایی

 

 

- 34746720
  13    آقای حیدر بهرامی    حسابدار  مسئول    - 34746720