کارکنان اداری دانشکده شیمی

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس   شماره تماس(داخلی)     شماره تماس  
 1    آقای حمید رضا نگارستانی    رئیس اداره امور عمومی

280 34746720
 2    آقای سید امراله اوژل    رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

               

263 34277464
 3    خانم آذر امیدی    رئیس اداره پژوهش و فناوری

263 34277464
 4    خانم  هریله چمنی کثر آبادی    مسئول دفتر دکتر شمسی پور

236 -
 5    خانم روناک صبوری زاده    کارشناس آزمایشگاه گروه شیمی آلی

- -
 6    خانم گیسیاه گرایی حکمت آبادی            مسئول دفتر ریاست  دانشکده

230 34244559
 7    آقای محمد نجاتی تبار    خدمات انبار مواد شیمیائی

- -
 8    آقای مجتبی منصوری    کارشناس امور آموزشی

 

263 34277464
 9    آقای مرتضی عزیزی    کارپرداز

271 34746720
 10    آقای قربانعلی فرجی    کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

263 34277464
 11    خانم فرخنده ویس احمدی    دبیرخانه دانشکده

263 34277464
 12    آقای مهدی مرادی    مسئول مواد و تجهیزات شیمیایی

- 34746720
  13    آقای حیدر بهرامی    حسابدار  مسئول  - 34746720