مدیر گروه

استادیار
شماره تماس : 34274559 - 083
اتاق
پست الکترونیکی

درباره گروه


تاریخچه گروه
گروه شیمی معدنی در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.


مقاطع تحصیلی
کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی معدنی
دکتری: شیمی معدنی


افتخارات کسب شده توسط گروه
دکترشاه آبادی شیمیدان برجسته کشوردر سال1396-دکتر عزت رفیعی پژوهشگربرترجوان کشور در سال 1394

 

آزمایشگاه ها

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی معدنی دکترجوشقانی
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر جوشقانی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  mjoshaghani [AT] razi.ac.ir

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی معدنی دکتر شاه آبادی
نام مسئول آزمایشگاه :   دکتر شاه آبادی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  nahidshahabadi [AT] yahoo.com

عنوان آزمایشگاه:  آزمایشگاه تحقیقاتی نانو و پلی مدهای کوئور دیناسیونی
نام مسئول آزمایشگاه :  دکترامیر رضا عباسی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  abbasi.amirreza [AT] gmail.com
معرفی آزمایشگاه : مهمترین فعالیت های مورد بررسی در این آزمایشگاه ،شامل موارد زیر است:
1-ساخت نانو ذرات معدنی و نانو پلی مدهای کوئوردیناسیونی
2- ساخت و مطالعه نانو مواد متخلص ، چارچوب های فلز-آلی Mlof ،
3- بررسی جذب گازهای متان ، co2، N2 در نانو جاذب های متخلص،
4- بررسی قدرت فیلتراسیون و رهایش دارویی نانو جاذب های متخلص مانندMolf

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی کاتاتست
نام مسئول آزمایشگاه :   بهنام صدیقی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  -
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  bseddighi [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :  در این آزمایشگاه تحقیقاتی تست کاتاتست توسط دستگاه کاتاتست که در دانشکده شیمی طراحی و ساخته شده است انجام می شود . دستگاه کاتاتست دارای پنج خط ورودی گاز و پنج دستگاه MIXER , MFC و کوره کنترل دمایی و راکتورهای متعدد و دستگاه GC می باشد. که گازهای ورودی با برنامه داده شده ترکیب و با سرعت و جریان و دمای کنترل شده از روی کاتاتست ساخته شده عبور کرده و محصولات بدست آمده بصورت مستقیم و online به ورودی دستگاه GC وارد شده و شناسایی می گردند.
دروس مرتبط با آزمایشگاه: دروس ارشد و دکترا مانند نانو کاتاست " سنتیک واکنش های هتروژن و سنتز و شناسایی نانو کاتالیست ها

عنوان آزمایشگاه:  II &I شیمی معدنی
نام مسئول آزمایشگاه :   دکتر بهنام صدیقی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : -
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  bseddighi [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :  واحدهای آزمایشگاه II &I شیمی معدنی در این آزمایشگاه برای دانشجویان رشته شیمی ارائه میگردد. از آزمایش های انجام شده در ]زمایشگاه معدنی I متوان به تصفیه آب اکسیژنه, پرمنگنات تیاسیم , رنگدانه های کروم و خالص سازی نمک اشاره کرد.در آزمایشگاه شیمی معدنی II آزمایش های متنوع و مرتبط با درس معدنی II مانند سنتز کمپلس های کبالت , اکواسیون , جداسازی به طریق تبادل یونی و کار با دستگاه هایی مانند IR , اسپگتروفتومتر , کنداکتومتر و پلاریمتر می توان نام برد .
دروس مرتبط با آزمایشگاه: II &Iدروس شیمی معدنی

عنوان آزمایشگاه:  II &I شیمی عمومی
نام مسئول آزمایشگاه :   دکتر بهنام صدیقی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : -
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  bseddighi [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :  واحدهای آزمایشگاه II &I شیمی عمومی در این آزمایشگاه برای دانشجویان رشته شیمی , زیست شناسی , فیزیک و دانشگاه صنعتی کرمانشاه ارائه میگردد. در این آزمایشگاه شیمی عمومی I دانشجویان از آشنایی با وسایل و مواد آزمایشگاهی گرفته تا آزمایش های متعددی همچون محلول سازی اسید و بازواکسیداسیون و احیاء,اندازه گیری سختی آب , قانون بقای جرم , کوماتوگرافی و غیره را انجام می دهند . در آزمایشگاه شیمی عمومی II دانشجویان با شناسایی کاتیونها و آنیونها آشنا مشوند و یاد می گیرند که چگونه میتوان تک تک کاتیونها و آنیونهارا با معرف های عمومی و اختصاصی از مجموع آنها جدا سازی و شناسایی نمایند .
دروس مرتبط با آزمایشگاه: II &I دروس شیمی عمومی