مدیر گروه

استاد
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

تاریخچه و روند توسعه گروه

 


گروه شیمی آلی در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.

 

 

 

شماره تلفن مدیر گروه :083  - 342745599

مقاطع تحصیلی

 

  ردیف   مقطع تحصیلی   گرایش
  1   کارشناسی   شیمی محض - شیمی کاربردی
  2   کارشناسی ارشد   شیمی آلی
  3   دکتری   شیمی آلی

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی آلی دکتر خدایی
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر خدایی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  mmkhoda [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :   -
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  -

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی آلی دکتر بهرامی
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر بهرامی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  k.bahrami [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :   -
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  -

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی آلی دکتر علیزاده
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر علیزاده
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  ahalizadeh۲ [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :   -
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  -