مدیر گروه شیمی فیزیک

دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

اعضای هیات علمی

 
حمیدرضا رفیعی

حمیدرضا رفیعی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرام رنجبر

شهرام رنجبر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عظیم سلطان آبادی

عظیم سلطان آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرید طاهرخانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی فیضی

مصطفی فیضی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 5 نتیجه

درباره گروه


تاریخچه گروه
گروه شیمی فیزیک در دانشکده شیمی قرار دارد و در دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد.


مقاطع تحصیلی
کارشناسی: شیمی محض، شیمی کاربردی
کارشناسی ارشد: شیمی فیزیک
دکتری: شیمی فیزیک

آزمایشگاهها

عنوان آزمایشگاه:  و شیمی فیزیک (فنی)II &I شیمی فیزیک
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر شهرام رنجبر و زهرا فخری
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  ranjbar [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :  آزمایشگاه شیمی فیزیک به منظور ارائه دروس آزمایشگاهی و شیمی فیزیک II &I و همچنین این آزمایشگاه ارائه دهنده سرویس به آزمایشگاه شیمی فیزیک رشته های مهندسی شیمی (نفت , پتروشیمی و ....)دانشکده فنی ومهندسی نیز می باشد.
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  شیمی فیزیک (3واحدی) دانشکده فنی مهندسی دانشکده شیمی II &I شیمی فیزیک

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی محاسباتی دکتر 
نام مسئول آزمایشگاه :  دکتر رنجبر
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  34274559
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  ranjbar [AT] razi.ac.ir
معرفی آزمایشگاه :   -
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  -

عنوان آزمایشگاه:  تحقیقاتی دکتر فیضی و دکتر رفیعی
نام مسئول آزمایشگاه :  دکترفیضی و دکتر رفیعی
شماره تلفن مسئول آزمایشگاه :  -
ایمیل مسئول آزمایشگاه:  faizi.c [AT] gmail.com
معرفی آزمایشگاه :   آزمایشگاه کاتالیست و نانوکاتالیست
دروس مرتبط با آزمایشگاه:  -