اخبار و انتصابات

نشست هم‌اندیشی «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از آن»
نشست هم‌اندیشی «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از آن»
نشست هم‌اندیشی «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از آن» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، نشست هم‌­اندیشی با موضوع «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدودیت­‌های اجتماعی ناشی از آن» از سلسله نشست‌­های...
فراخوان جشنواره خوارزمی
فراخوان جشنواره خوارزمی

دستاوردها

There are no results.

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی