اخبار دانشکده

بیشتر

اطلاعیه ها

تور مجازی

دانشکده شیمی

گروه شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۵۳ در دانشکده علوم در مقطع کارشناسی راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۸۷ به دانشکده شیمی ارتقاء یافت. مقطع کارشناسی شامل رشته های شیمی محض و شیمی کاربردی و مقطع ارشد و دکتری شامل رشته های شیمی کاربردی، شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، نانوشیمی می‌باشد.

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

هیئت علمی

گروه آموزشی
آزمایشگاه شیمی فیزیک
1
آزمایشگاه شیمی آلی
 
2
آزمایشگاه شیمی معدنی
3
آزمایشگاه  شیمی تجزیه
 
4

رویداد ها و کارگاه های آموزشی

12
Octubre 2020

کارگاه مجازی آموزش اصول pcr و الکتروفورز و طراحی پرایمر

9401

12
Octubre 2020

کارگاه آشنایی با الکتروریسی و روش تولید و کاربردهای نانو الیاف

5557

12
Octubre 2020

به مناسبت بازنشستگی جناب آقای ایراندوست از روسای پیشین دانشکده طی مراسمی در حوزه ریاست دانشکده...

به مناسبت بازنشستگی جناب آقای ایراندوست از روسای پیشین دانشکده طی مراسمی در حوزه ریاست دانشکده...

9778

12
Octubre 2020

جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه

در تاریخ98/9/27 جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه با حضور ریاست و معاونین و هیات علمی محترم...

7188

12
Octubre 2020

نخستین کارگاه آشنایی و کاربردی دستگاه دورنگ نمایی دورانی CD

5751

12
Octubre 2020

اولین کارگاه حوزه فناوری و‌نوآوری: «آشنایی با ساختارهای اکوسیستم فناوری با تمرکز بر مرکز نوآوری...

5518

همایش ها

تازه های کتاب و نشریات علمی