دانشکده شیمی

جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه

جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه

در تاریخ 98/9/27 جلسه پایش برنامه عملیاتی دانشگاه با حضور ریاست و معاونین و هیات علمی محترم دانشکده شیمی و مدیر محترم طرح و برنامه...

دوشنبه، ۲ دی ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

نشست هم‌اندیشی «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از آن»
نشست هم‌اندیشی «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از آن»
نشست هم‌اندیشی «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از آن» معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، نشست هم‌­اندیشی با موضوع «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدودیت­‌های اجتماعی ناشی از آن» از سلسله نشست‌­های...