معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 

دکتر نسرین رضایی

سمت : معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات : دکتری شیمی آلی

مرتبه علمی :استاد یار

ایمیل : iarezaee@yahoo.com

تلفن : 34277464 (83) 98+

نشانی : کرمانشاه - باغ ابریشم ، دانشگاه رازی ، دانشکده شیمی  دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

معرفی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

در شهرستان کرمانشاه متولد گردیده تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در شهرستان کرمانشاه و دوره متوسطه را در مدرسه بنت الهدی صدر وابسته به دانشگاه رازی  در شهرستان کرمانشاه به پایان رسانده سپس در رشته شیمی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه رازی پذیرفته گردیده و دوره کارشناسی ارشد را نیز در دانشگاه صنعتی شریف در سال 1374 در رشته شیمی آلی گرایش پلیمر به پایان رسانده و دوره دکترای تخصصصی خود را در دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در سال 1394 به پایان رسانده و سپس به عنوان عضو هیات علمی دانشکده شیمی  دانشگاه رازی مشغول به تدریس و پژوهش می باشد.

شرح وظایف معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

1-نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی

2- برنامه ریزی و تنظیم خ مشی اجرایی لازم

3-نظارت و ارزیابی درونی گروه های آموزشی

4- نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس ها 5

5- ایجد ارتباط و هماهنگی بامدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستوالعملهای آموزشی مصوب

6-  تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی

7- برسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در دانشکده

8- پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهش و فناوری دانگها در دانشکده

9- بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت هیات علمی

10 پیگیری اجرایی مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های اداری در دانشکده

11 تهیه و تنظیم گذارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده .

 12- هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی برای امو مربوطه

13 هدایت و نظارت بر انجام فعالیت هایفرهنگی دانشجویان دانشکده باد همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه

14- سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده.

اسامی کارشناسان آموزش به همراه شماره تماس

 

  ردیف   نام و نام خانوادگی   سمت   شماره تماس
 1   آقای سید امراله اوژل   رییس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده   34277464 - 083
 2   آقای مجتبی منصوری   کارشناس آموزش   34277464 - 083
 3   آقای قربانعلی فرجی   کارشناس تحصیلات تکمیلی   34277464 - 083
 4   خانم فرخنده ویس احمدی   مسئول دبیرخانه وبایگان حوزه آموزشی   34277464 - 083