معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر سیروس زین الدینی

 

سمت : معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

تحصیلات : دکتری شیمی کاربردی

مرتبه علمی :استادیار

ایمیل : sirus.zeinaddini@gmail.com

تلفن : 34277464 (83) 98+

نشانی : کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده شیمی، دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

معرفی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

1-نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی

2- برنامه ریزی و تنظیم خط مشی اجرایی لازم

3-نظارت و ارزیابی درونی گروه های آموزشی

4- نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس ها 

5- ایجاد ارتباط و هماهنگی بامدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستوالعملهای آموزشی مصوب

6-  تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی

7- بررسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در دانشکده

8- پیگیری اجرای آیین نامه ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در دانشکده

9- بررسی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

10 پیگیری اجرایی مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های اداری در دانشکده

11 تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده 

 12- هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه به منظور برنامه ریزی برای امور مربوطه

13 هدایت و نظارت بر انجام فعالیت های فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه

14- سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده

اسامی کارشناسان آموزش به همراه شماره تماس

 

  ردیف   نام و نام خانوادگی   سمت   شماره تماس  
 1   آقای سید امراله اوژل   رییس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده 083-34277464
 2   آقای مجتبی منصوری   کارشناس آموزش 083-34277464
 3   آقای قربانعلی فرجی   کارشناس تحصیلات تکمیلی 083-34277464
 4   خانم فرخنده ویس احمدی   مسئول دبیرخانه وبایگان حوزه آموزشی  083-34277464

 

شرح وظایف عمومی و اختصاصی سرپرست اداره آموزش:

۱-       نظارت بر فرآیند انتخاب واحد در کلیه حوزه های کاری(ارائه درس و آماده سازی ترم-ثبت نام و انتخاب واحد و ترمیم و ثبت نام گروهی دانشجویان جدید الورود و رفع مشکلات به حسب مورد

۲-       درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان پسر و پیگیری نامه های صادره به اداره مربوطه

۳-       برگزاری امتحانات پایان ترم و نظارت بر حسن برپایی آن

۴-       استخراج و  بررسی و تایید دانشجویان  و دانش آموختگان رتبه های اول تا سوم

۵-       نظارت و بررسی و تایید فرآیند دانش آموختگی

۶-       شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انتقال دادن مشکلات و پیشنهادات دانشکده (براساس برنامه پیشنهادی)

۷-       اپراتوری سیستم گلستان و راهنمایی های لازم به همکاران و دانشجویان حسب مورد

۸-       کنترل مدارک ثبت نامی و ارسال پرونده دانشجویان متقاضی انصراف –انتقالی – دانش آموختگی

۹-       انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد

 

 

شرح وظایف کارشناسان اداره آموزش :

 

۱-انجام امور جاری گروه (پاسخ گویی به تلفنها -  تایپ نامه - ...)

۲-انجام خدمات  آموزشی مربوط به دانشجویان گروه فیزیک و ارائه درس .

۳-نظارت بر فرایند تهیه و تصویب پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه .

۴-ارسال و کنترل  مدارک و فرمهای مربوط به جلسات دفاع دانشجویان پس از دفاع .

۵-انجام تسویه حساب و امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی

۶-انجام امور حضور و غیاب دانشجویان کارشناسی به وقت امتحانات پایان ترم

۷- مسؤلیت برگزاری امتحانات دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

 ۸-نظارت و کنترل  اقلام مصرفی موجود در گروه(ماژیک، خودکار،کاغذ A۴ و برگه های امتحانی )و  تهیه آن و هماهنگی با انبار دانشکده

۹- همکاری بعنوان مراقب در برگزاری امتحانات پایان ترم.

۱۰-انجام سایر امور اجرایی دانشکده در صورت صلاحدید ریاست دانشکده.

 

شرح وظایف عمومی و اختصاصی کارشناس تحصیلات تکمیلی:

۱-ارائه و نظارت دروس در سیستم گلستان

۲-درخواست و پیگیری برنامه هفتگی و امتحانات از گروه ها، انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود، رفع مشکلات انتخاب واحد، ایجاد سرترم برای دانشجویان مشروطی، صدور درخواست های شورا و کمیسیون موارد خاص، صدور گواهی اشتغال به تحصیل

۳-تمامی امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۴-  انجام تمامی امور دانشجویان خارجی(انتخاب واحدو ...)

۵- ثبت و تأیید پروپزال در سیستم گلستان، تأیید پروپزال در سامانه ایران داک، ثبت هزینه های بخش اول و دوم پروپزال، ثبت داوران و نمایندگان تحصیلات تکمیلی،

۶- برگزاری و حضور و غیاب جلسات امتحانات، برگزاری امتحان جامع وثبت نمرات، انجام تمامی امور دفاع از پایان نامه دانشجویان، ثبت نمره دفاع در سیستم گلستان، راهنمایی دانشجویان در تمامی موارد(ثبت سمینار، پروپزال و... در پیشخوان خدمت).

۷- تأیید درخواست های (انتقال، مهمانی،مرخصی،حذف درس و... در سیستم گلستان)، تأیید و بررسی درخواست های حذف پزشکی ، انجام تمامی امور محوله معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

۸- همکاری بعنوان مراقب در برگزاری امتحانات پایان ترم.

۹-انجام کلیه اموری که توسط مسئولین مافوق اعلام گردد.