امکان عضویت دانشجویان در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان

امکان عضویت دانشجویان در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان


در راستای بهبود زندگی دانشجویان و توانمندسازی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، امکان عضویت رایگان دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های دولتی ایران در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان فراهم شد.