اعضای هیات علمی

عبدالحمید علیزاده

عبدالحمید علیزاده

عبدالحمید علیزاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنتز نامتقارن 2602005 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه