اخبار و انتصابات

کلاسهای مقطع کارشناسی نو ورود از روز شنبه مورخه ۱۰ مهرماه آغاز می گردد.
کلاسهای مقطع کارشناسی نو ورود از روز شنبه مورخه ۱۰ مهرماه آغاز می گردد.
برابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتایج آزمون سراسری روز ۲ یا ۳ مهرماه خواهد بود. از این رو کلاسهای مقطع کارشناسی نو ورود از روز شنبه مورخه ۱۰ مهرماه آغاز می گردد.
برنامه هفتگی کلاس مجازی
برنامه هفتگی کلاس مجازی

 

 

اولین کارگاه حوزه فناوری و‌نوآوری: «آشنایی با ساختارهای اکوسیستم فناوری با تمرکز بر مرکز نوآوری صنایع شیمی و پتروشیمی دانشگاه رازی»
اولین کارگاه حوزه فناوری و‌نوآوری: «آشنایی با ساختارهای اکوسیستم فناوری با تمرکز بر مرکز نوآوری صنایع شیمی و پتروشیمی دانشگاه رازی»
اولین کارگاه حوزه فناوری و‌نوآوری: «آشنایی با ساختارهای اکوسیستم فناوری با تمرکز بر مرکز نوآوری صنایع شیمی و پتروشیمی دانشگاه رازی» - دکتر محمد جوشقانی، گروه شیمی معدنی - دکتر صبا امیری، گروه مدیریت و...

دستاوردها

رویدادها

اطلاعیه

اطلاعیه سمینار