اخبار و انتصابات

مراسم معارفه نو دانشجویان و اساتید دانشکده شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ با همکاری انجمن های علمی شیمی
مراسم معارفه نو دانشجویان و اساتید دانشکده شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ با همکاری انجمن های علمی شیمی
مراسم معارفه نو دانشجویان و اساتید دانشکده شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ با همکاری انجمن های علمی شیمی با سخنرانی: خانم دکتر سهیلا کاشانیان ریاست دانشکده شیمی آقای دکتر کیومرث بهرامی معاونت پژوهشی دانشکده شیمی آقای دکتر سیروس زین الدینی...
پژوهشگران برگزیده دانشکده شیمی سال 1400
پژوهشگران برگزیده دانشکده شیمی سال 1400

دستاوردها

رویدادها

اطلاعیه

اطلاعیه سمینار