تاریخچه

 

 

گروه شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۵۳ در دانشکده علوم در مقطع کارشناسی راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۷ به دانشکده شیمی ارتقا یافت. هم اکنون در مقطع کارشناسی در گرایشهای محض و کاربردی، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (phd) در شش گرایش شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی و نانو شیمی دانشجویان مشــغول به تحصیل هستند .