تاریخچه

 

      دانشکده شیمی

گروه شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال ۱۳۵۳ در دانشکده علوم در مقطع کارشناسی راه‌اندازی شد.

در سال ۱۳۸۷ به دانشکده شیمی ارتقاء یافت.

دوره های مقطع کارشناسی:

- شیمی محض
- شیمی کاربردی

دوره های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

- شیمی کاربردی
- شیمی تجزیه
- شیمی آلی
- شیمی معدنی
- شیمی فیزیک
- نانوشیمی

 

 

شیمی محض

دانشجویان این رشته با مفاهیم بنیادی در مباحث شیمی عمومی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی فیزیک، و شیمی آلی آشنا می شوند.

 

شیمی کاربردی

شیمی کاربردی حد فاصل بین شیمی محض و رشته های مهندسی شیمی است.

دانشجویان این رشته علاوه بر مفاهیم بنیادی شیمی، با فرایند های صنعتی آشنا شده و اطلاعات جامعی از کاربرد شیمی در صنعت فرا می گیرند. این گرایش در تعداد واحد های کمی با شیمی  محض متفاوت است دروس دیگری نظیر اصول محاسبات شیمی، شیمی صنعتی 1 و 2، خوردگی و تصفیه آب می گذرانند.

 فارغ التحصیلان این رشته می توانند در صنایع مختلف شیمیایی مانند چرم، رنگ،پلیمر، صنایع داروسازی، تصفیه خانه ها و ... مشغول به کار شوند.

زمینه های تحقیقاتی گروه شیمی کاربردی

- بیوسنسورها
- سیستم های نوین رهایش دارو
- فرایند های غشایی
- انرژی های نو
- نانو بیوتکنولوژی
- سلول های سوختی میکروبی و آنزیمی
- سیستم های نوین تصفیه آب و پساب
- تولید پلیمرهای زیستی

 

زمینه های تحقیقاتی گروه شیمی تجزیه

- سنسورهای الکتروشیمایی و نوری پیشرفته
- نانومواد
- روش های اندازه گیری پیشرفته
- کیت های تشخیصی
- کمومتریکس

 

زمینه های تحقیقاتی گروه شیمی آلی

                     - سنتز ترکیبات آلی ( شیمیایی،  دارویی و ....)

- تهیه کاتالیست های هتروژن و کاربرد در شیمی آلی
- روش محاسباتی در شیمی آلی

 

زمینه های تحقیقاتی گروه شیمی معدنی

- ترکیبات دارویی بر پایه معدنی
- تهیه فتوکاتالیست ها
- تهیه پوشش های با کاربرد خاص
- تهیه کاتالیستهای صنایع نفت و گاز
- هتروپلی اسیدها
- صنعت رنگ و رزین

 

زمینه های تحقیقاتی گروه شیمی فیزیک

 
- روش های محاسباتی در شیمی
- مدل سازی فرایند ها
- تهیه کاتالیست های فرایند تولید بیودیزل

 

زمینه های تحقیقاتی گروه نانوشیمی

- سنتز فتوکاتالیست ها و کاربرد آن ها
- روش های نانومحاسباتی
- سنتز نانوکاتالیست
- سنتز و کاربرد های چارچوب های آلی فلزی

 

آزمایشگاه های دانشکده شیمی

         آزمایشگاه های آموزشی

- آزمایشگاه شیمی عمومی
- آزمایشگاه تصفیه آب و پساب
- آزمایشگاه شیمی معدنی
- آزمایشگاه شیمی فیزیک
- آزمایشگاه شیمی تجزیه
- آزمایشگاه شیمی آلی
 

آزمایشگاه های دانشکده شیمی

        آزمایشگاه های تحقیقاتی

- آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته آب و پساب
- مرکز تحقیقات غشاء
- آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی
- آزمایشگاههای تحقیقاتی معدنی (3 آزمایشگاه)
- آزمایشگاههای تحقیقاتی شیمی آلی و نانو (3 آزمایشگاه)
- آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی محاسباتی
- آزمایشگاههای تحقیقاتی شیمی تجزیه (5 آزمایشگاه)
- آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک (2 آزمایشگاه)

 

              تعداد دانشجویان دانشکده

پذیرش سالیانه:

- کارشناسی: 45 نفر شیمی محض، 45 نفر شیمی کاربردی
- کارشناسی ارشد: 25 نفر
- دکتری:  20 نفر
 

مشغول به تحصیل:

- کارشناسی: 312 نفر
- کارشناسی ارشد: 139  نفر
- دکتری: 90 نفر