اعضای هیات علمی

ابراهیم سلیمانی

ابراهیم سلیمانی

ابراهیم سلیمانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طیف سنجی آلی پیشرفته 2602014 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 نتیجه