اعضای هیات علمی

فهیمه جلالی

فهیمه جلالی

فهیمه جلالی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: +988334274559
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

دروس ارائه شده :

1- الکتروشیمی پیشرفته

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای آماری (دکتری) 2605003 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 نتیجه