اعضای هیات علمی

علی اکبر زینتی زاده لرستانی

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه در شیمی کاربردی 2605041 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
واکنشگاههای 2605061 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
واکنشگاههای شیمیایی پیشرفته 2605024 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
واکنشگاه های پیشرفته صنعتی 2605004 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
طراحی مهندسی تصیفه خانه فاضلاب 2605005 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
فرآیندها یپیشرفته تصفیه آب و پساب ها 2605052 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1