اعضای هیات علمی

مصطفی فیضی

مصطفی فیضی

مصطفی فیضی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دروس ارایه شده در نیمسال دوم 99-98
ردیف عنوان درس فایل طرح درس فایل قابل دریافت با فرمت جزوه ٰ  اسلاید و فیلم
1 شیمی عمومی 2   دریافت فایل فیلم . دریافت جزوه  فصل های 1-3-الکترولیت ها
2 طیف سنجی مولکولی    دریافت جزوه فصل های1-2
3 روش های شناسایی 2   مقدمات شیمی سطحکمیلی مقدمات

 

مقالاتهمایش ها